土耳其馆每个月逢8日第8888位旅客将获赠赴土游览

土耳其馆

  6月20日是上海世博会土耳其国度馆日 ,土耳其馆方公布,每一碰到第百万名旅客,都将送出两张上海至伊斯坦布尔的来回机票 。同时 ,每个月8日 、18日和28日 ,观光展馆的第8888位旅客,还将得到在土耳其游览一周的超值年夜奖。  土耳其馆还公布,将实施“一月一章”轨制。看到旅客们对于世博护照云云青睐 ,展馆于5月下旬姑且决议每个月换一个章,每一个月的印章图案都不不异 。随后的七、八、九 、10月都将有差别的章推出 。  土耳其文化游览部长埃尔图鲁尔·居纳伊暗示,截至今朝 ,土耳其馆的观光人数到达观光总人数的约十分之一,他信赖土耳其馆能完成观光人数700万的方针。他在这次拜候历程中,发明了中土两国许多相似的地方。他暗示 ,上海世博会实现了两国文化的交流 。

欧宝体育app官网-最新版本
【读音】:

tǔ ěr qí guǎn

  6yuè 20rì shì shàng hǎi shì bó huì tǔ ěr qí guó dù guǎn rì ,tǔ ěr qí guǎn fāng gōng bù ,měi yī pèng dào dì bǎi wàn míng lǚ kè ,dōu jiāng sòng chū liǎng zhāng shàng hǎi zhì yī sī tǎn bù ěr de lái huí jī piào 。tóng shí ,měi gè yuè 8rì 、18rì hé 28rì ,guān guāng zhǎn guǎn de dì 8888wèi lǚ kè ,hái jiāng dé dào zài tǔ ěr qí yóu lǎn yī zhōu de chāo zhí nián yè jiǎng 。  tǔ ěr qí guǎn hái gōng bù ,jiāng shí shī “yī yuè yī zhāng ”guǐ zhì 。kàn dào lǚ kè men duì yú shì bó hù zhào yún yún qīng lài ,zhǎn guǎn yú 5yuè xià xún gū qiě jué yì měi gè yuè huàn yī gè zhāng ,měi yī gè yuè de yìn zhāng tú àn dōu bú bú yì 。suí hòu de qī 、bā 、jiǔ 、10yuè dōu jiāng yǒu chà bié de zhāng tuī chū 。  tǔ ěr qí wén huà yóu lǎn bù zhǎng āi ěr tú lǔ ěr ·jū nà yī àn shì ,jié zhì jīn cháo ,tǔ ěr qí guǎn de guān guāng rén shù dào dá guān guāng zǒng rén shù de yuē shí fèn zhī yī ,tā xìn lài tǔ ěr qí guǎn néng wán chéng guān guāng rén shù 700wàn de fāng zhēn 。tā zài zhè cì bài hòu lì chéng zhōng ,fā míng le zhōng tǔ liǎng guó xǔ duō xiàng sì de dì fāng 。tā àn shì ,shàng hǎi shì bó huì shí xiàn le liǎng guó wén huà de jiāo liú 。