激扬的非洲鼓点、火辣的草裙舞,宏亮的非洲歌曲……25日上午 ,莫桑比克的艺术家们以7支纯洁的非洲风情跳舞庆祝上海世博会莫桑比克馆日 。 25日恰逢莫桑比克自力以及中莫建交35周年数念日 ,莫桑比克专门选择了此日来庆祝馆日 。特地为馆日献演的莫桑比克艺术家用跳舞揭示了狩猎 、节日庆祝等莫桑比克人平易近的一样平常糊口。 与年夜部门干燥炎热的非洲国度差别,位于非洲东南部的莫桑比克,天气暖和 ,涝旱灾难少,海洋资源富厚,海岸线漫长 ,海水清白,拥有“金色”的阳光海滩。 在今天的馆日典礼中,莫桑比克的文化部长阿曼多·阿图尔·若昂向世界发出约请 ,“咱们规划推广莫桑比克海内的游览景点,如漂亮的海滩 、记念碑、公园等等 。” 阿曼多·阿图尔·若昂并暗示,莫桑比克到场本次世博会的主要意义在于罗致中国在经济、科学成长方面所取患上的前进经验并彼此交流 ,上海世博会也向莫桑比克提供了一个怪异时机来展示本身的国度形象以及连续成长所取患上的结果。 上海世博会莫桑比克馆位于非洲结合馆内,以“地域繁荣 、夸姣糊口”为主题,展示莫桑比克都会设置装备摆设的成绩。展馆由一所黉舍、一个传统的小屋、一幢现代的室第以及一家病院构成 ,这些安插表现了莫桑比克传统以及将来的成长 。 为庆祝馆日 ,25至26日,莫桑比克将在非洲广场进行传统歌舞团演出,为观光者揭示这个遥远的非洲国家。

欧宝体育app官网-最新版本
【读音】:

 jī yáng de fēi zhōu gǔ diǎn 、huǒ là de cǎo qún wǔ ,hóng liàng de fēi zhōu gē qǔ ……25rì shàng wǔ ,mò sāng bǐ kè de yì shù jiā men yǐ 7zhī chún jié de fēi zhōu fēng qíng tiào wǔ qìng zhù shàng hǎi shì bó huì mò sāng bǐ kè guǎn rì 。 25rì qià féng mò sāng bǐ kè zì lì yǐ jí zhōng mò jiàn jiāo 35zhōu nián shù niàn rì ,mò sāng bǐ kè zhuān mén xuǎn zé le cǐ rì lái qìng zhù guǎn rì 。tè dì wéi guǎn rì xiàn yǎn de mò sāng bǐ kè yì shù jiā yòng tiào wǔ jiē shì le shòu liè 、jiē rì qìng zhù děng mò sāng bǐ kè rén píng yì jìn de yī yàng píng cháng hú kǒu 。 yǔ nián yè bù mén gàn zào yán rè de fēi zhōu guó dù chà bié ,wèi yú fēi zhōu dōng nán bù de mò sāng bǐ kè ,tiān qì nuǎn hé ,lào hàn zāi nán shǎo ,hǎi yáng zī yuán fù hòu ,hǎi àn xiàn màn zhǎng ,hǎi shuǐ qīng bái ,yōng yǒu “jīn sè ”de yáng guāng hǎi tān 。 zài jīn tiān de guǎn rì diǎn lǐ zhōng ,mò sāng bǐ kè de wén huà bù zhǎng ā màn duō ·ā tú ěr ·ruò áng xiàng shì jiè fā chū yuē qǐng ,“zán men guī huá tuī guǎng mò sāng bǐ kè hǎi nèi de yóu lǎn jǐng diǎn ,rú piāo liàng de hǎi tān 、jì niàn bēi 、gōng yuán děng děng 。” ā màn duō ·ā tú ěr ·ruò áng bìng àn shì ,mò sāng bǐ kè dào chǎng běn cì shì bó huì de zhǔ yào yì yì zài yú luó zhì zhōng guó zài jīng jì 、kē xué chéng zhǎng fāng miàn suǒ qǔ huàn shàng de qián jìn jīng yàn bìng bǐ cǐ jiāo liú ,shàng hǎi shì bó huì yě xiàng mò sāng bǐ kè tí gòng le yī gè guài yì shí jī lái zhǎn shì běn shēn de guó dù xíng xiàng yǐ jí lián xù chéng zhǎng suǒ qǔ huàn shàng de jié guǒ 。 shàng hǎi shì bó huì mò sāng bǐ kè guǎn wèi yú fēi zhōu jié hé guǎn nèi ,yǐ “dì yù fán róng 、kuā jiāo hú kǒu ”wéi zhǔ tí ,zhǎn shì mò sāng bǐ kè dōu huì shè zhì zhuāng bèi bǎi shè de chéng jì 。zhǎn guǎn yóu yī suǒ hóng shě 、yī gè chuán tǒng de xiǎo wū 、yī zhuàng xiàn dài de shì dì yǐ jí yī jiā bìng yuàn gòu chéng ,zhè xiē ān chā biǎo xiàn le mò sāng bǐ kè chuán tǒng yǐ jí jiāng lái de chéng zhǎng 。 wéi qìng zhù guǎn rì ,25zhì 26rì ,mò sāng bǐ kè jiāng zài fēi zhōu guǎng chǎng jìn háng chuán tǒng gē wǔ tuán yǎn chū ,wéi guān guāng zhě jiē shì zhè gè yáo yuǎn de fēi zhōu guó jiā 。